Indsamlingstilladelse

Alle, der offentligt beder om bidrag, støtte eller donationer, skal have en indsamlingstilladelse, før de kan starte en indsamling. Dette gælder uanset, om du er en virksomhed eller forening.

Indsamlingstilladelser kan søges hos Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen. Det koster 1.200 kr. i gebyr at ansøge (per 1/1 2022). Selve ansøgningen er kort og nem at udfylde og der er op til 14 dages behandlingstid på en ansøgning. I kan aøsge enten online via digital signatur, eller via en online blanket

I kan ansøge her

Vær opmærksom på, at der kræves en særskilt bankkonto til indsamlingen. De indsamlede midler må kun bruges til det angivne formål, så vælg dette med omhu.

I indsamlingstilladelsen kan man angive et alternativt formål, hvis I ikke når det fulde beløb, før jeres projekt kan gennemføres. Dette kan (og bør) også angives, når man opretter en crowdfunding kampagne på BetterNow i oprettelsesprocessen.

Den vigtigste opgave er dog først efter indsamlingen. Her skal I nemlig indsende et regnskab senest 6 måneder efter endt indsamling til indsamlingsnævnet - og dette skal revideres, hvis I indsamler over 50.000 kr.

Private kampagner

Hvis I samler ind offentligt - uden en tilladelse, kan I blive idømt bødestraf. Hvis I kan samle ind privat (altså kun blandt en mindre skare af bidragsydere, der enten er jer bekendt eller har en særlig intresse i formålet), så kan en privat kampagne være en mulighed. Læs mere i vores hjælpesektion.

Hvis jeres forbund har en indsamlingstilladelse

BetterNow samarbejder med en række forbund i Danmark. Hvis I repræsenterer et medlem af én af disse forbund, kan I oprette en kampagne under dette forbund - uden at skulle have en indsamlingstilladelse.

Midlerne vil da blive udbetalt til forbundet og altså ikke direkte til jer. I vil derefter kunne bede forbundet om en eventuel udbetaling til jeres medlemsforening. Forbundet kan vælge at afvise jeres kampagne, og hvert forbund kan have deres egne regler for, hvilke kampagner de vil godkende samt deres egen process for udbetaling af midler til jer. Ved spørgsmål om dette, kontakt da forbundet direkte.

I kan søge på en liste over, hvilke forbund vi arbejder med ved at vælge "Foreningens forbund har en indsamlingstilladelse" i formularen, når I opretter jeres kampagne.

I kan læse mere om indsamlingstilladelse på vores hjælpeside samt på Civilstyrelsens hjemmeside.

Vil du oprette en crowdfunding kampagne?

Opret kampagne