Privatlivspolitik

Generel information

1.1 BetterNow indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af BetterNow’s indsamlingskoncept, hvor private personer, organisationer og virksomheder kan oprette indsamlinger samt donere til oprettede indsamlinger.

1.2 BetterNow er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med at private personer, organisationer og virksomheder opretter indsamlinger gennem BetterNow.

1.3 BetterNow er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med at private personer og virksomheder donerer til oprettede indsamlinger gennem BetterNow.

Definitioner

2. Definitioner inkluder:

“Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

“Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

“Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

“Dataansvarlig” henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

”Donation” henviser til en pengegave givet af en person eller virksomhed.

”Indsamlinger” henviser til en oprettet side med det formål at indsamle penge og dækker over:
 1. ”privat indsamling” er en indsamlingskampagne oprettet af en uden indsamlingstilladelse, hvor der kun må inviteres donorer med en særlig tilknytning til indsamlingsformålet eller som er donation modtagerens bekendte,
 2. ”crowdfunding kampagne” er en indsamlingskampagne med et af donation modtagerens defineret bestemt formål og oprettet af en, der har en indsamlingstilladelse.
 3. ”egen indsamling” som er en indsamling kan oprettes af enhver, men hvor indsamleren ikke selv har råderet over, eller bestemmer formålet med indsamlingen.

Behandling af personoplysninger ved oprettelse af crowdfunding kampagne eller Privat indsamling

3.1 BetterNow behandler følgende personoplysninger, når du opretter en crowdfunding kampagne:
 1. Dit fulde navn
 2. Telefonnummer
 3. Email
 4. Besøgsdata (antal besøg, handlinger og aktiviteter på BetterNow’s hjemmeside)
 5. IP-address
 6. Email logs
 7. Profilbillede
3.2 BetterNow behandler ovenstående personoplysninger til følgende formål:
 1. Oprettelse og vedligeholdelse af profil
 2. Oprettelse af konto med Stripe Inc til facilitering af donationer
 3. Support og vejledninger i forbindelse med crowdfunding kampagnen
 4. Forbedring af BetterNow’s services og hjemmeside
 5. Markedsføring og anden målrettet kommunikation
 6. Sikre BetterNow mod svindel og misbrug af betalingskort
3.3 BetterNow behandler dine personoplysninger baseret på følgende hjemmelsgrundlag:
 1. Nødvendig for opfyldelse af en kontrakt
 2. Samtykke (for markedsføring)
3.4 BetterNow anvender tredjeparter til understøttelse af BetterNow’s indsamlingskoncept, markedsføring, support mv., som kan indebære en behandling af visse af dine personoplysninger.

3.4.1 BetterNow anvender tredjeparter lokaliseret indenfor EU såvel som uden for EU. Med undtagelse af Stripe Inc., opbevares data imidlertid udelukkende i EU.

3.4.2 BetterNow har indgået databehandleraftaler med relevante tredjeparter, samt Standard Contractual Clauses med de tredjeparter, der er lokaliseret uden for EU, men undtagelse af dem som anvender Binding Corporate Rules.

3.5 BetterNow opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse af crowdfunding kampagne i op til 2 år efter, at:
 1. en bruger er blevet slettet fra en kundekonto, eller
 2. kundekontoen er lukket. En kundekonto lukkes, såfremt der ikke er modtaget donationer i mere end 12 måneder og ingen bruger har tilgået kontoen i tilsvarende 12 måneder.

Behandling af personoplysninger ved oprettelse af egen indsamling

4.1 BetterNow behandler følgende personoplysninger, når du opretter en egen indsamling:
 1. Dit fulde navn
 2. Email
 3. Besøgsdata (antal besøg, handlinger og aktiviteter på BetterNow’s hjemmeside
 4. IP-address
 5. Email logs
 6. Profilbillede
4.2 BetterNow behandler ovenstående personoplysninger til følgende formål:
 1. Oprettelse og vedligeholdelse af profil
 2. Support og vejledninger i forbindelse med indsamlingen
 3. Forbedring af BetterNow’s services og hjemmeside
 4. Markedsføring og anden målrettet kommunikation
4.3 BetterNow behandler dine personoplysninger baseret på følgende hjemmelsgrundlag:
 1. Legitim interesse
 2. Samtykke (for markedsføring)
4.4 BetterNow anvender tredjeparter til understøttelse af BetterNow’s indsamlingskoncept, markedsføring, support mv., som kan indebære en behandling af visse af dine personoplysninger.

4.4.1 BetterNow anvender tredjeparter lokaliseret indenfor EU såvel som uden for EU. Data opbevares imidlertid udelukkende i EU.

4.4.2 BetterNow har indgået databehandleraftaler med relevante tredjeparter, samt Standard Contractual Clauses med de tredjeparter, der er lokaliseret uden for EU, men undtagelse af dem som anvender Binding Corporate Rules.

4.5 BetterNow opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse af privat indsamling i op til 12 måneder efter, at:
 1. du har slettet din egen indsamling, eller
 2. der ikke er modtaget donationer til egen indsamling i mere end 12 måneder og en bruger ikke har tilgået indsamlingskontoen i tilsvarende 12 måneder.

Behandling af personoplysninger ved donationer

5.1 BetterNow behandler følgende personoplysninger, når du donerer til en indsamling:
 1. Dit fulde navn
 2. Email
 3. Besøgsdata (antal besøg, handlinger og aktiviteter på BetterNow’s hjemmeside)
 4. IP-address
 5. Betalingsrelateret informationer: Ordre ID, dato, tid og beløb
 6. Email logs
 7. Personnummer
 8. Enhed anvendt til donationen
5.2. BetterNow behandler ovenstående personoplysninger til følgende formål:
 1. At facilitere donationer til indsamlinger gennem BetterNow’s indsamlingskoncept
 2. Forbedring af BetterNow’s services og hjemmeside
 3. Markedsføring og anden målrettet kommunikation
 4. Skabe kontakt mellem den som donerer og den som har oprettet en indsamling
 5. Sikre siden og kampagner mod svindel og misbrug af betalingskort
5.3. BetterNow behandler dine personoplysninger baseret på følgende hjemmelsgrundlag:
 1. Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt
 2. Samtykke (for markedsføring)
5.4. BetterNow anvender følgende tredjeparter, som kan indebære en behandling af visse af dine personoplysninger:
 1. Donations modtager: Hvis du giver tilladelse til at modtageren af din donation må kontakte dig, videregiver vi dine kontaktoplysninger til donationsmodtageren.
 2. Velgørenhedsorganisationer: Hvis du har anmodet om at opnå skattefradrag for din donation, vil vi videregive dine oplysninger til modtageren så du an opnå dette.
 3. Stripe Inc.: Faciliterer betalingerne, når en donation gives.
 4. Øvrige underleverandører: til brug for markedsføringsformål, supportformål etc.
5.4.1. BetterNow anvender tredjeparter lokaliseret indenfor EU såvel som uden for EU.
Med undtagelse af Stripe Inc., opbevares data imidlertid udelukkende i EU.

5.4.2. BetterNow har indgået databehandleraftaler med relevante tredjeparter, samt Standard Contractual Clauses med de tredjeparter, der er lokaliseret uden for EU, men undtagelse af dem som anvender Binding Corporate Rules.

5.5. BetterNow opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med donationer til indsamlinger i minimum 6 måneder og op til to år, førend data slettes.
 1. 6 måneder efter donationen udgør det tidspunkt, hvor der ikke længere kan indrømmes tilbagebetalinger.
 2. 2 år efter donationen udgør det tidspunkt, hvor behandlingen af en anmodning om skattefradrag senest kan ske.
Slettetidspunktet afhænger således af, hvorvidt du har anmodet om at opnå skattefradrag for din donation.

Dine rettigheder

6.1 Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:
 1. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 2. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 3. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 6. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Kontaktinformationer

7.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: crowdfunding@betternow.org

7.1.1 I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn og email-adresse anvendt, som er nødvendig for, at BetterNow kan behandle anmodningen.

7.1.2 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Meddelelse om ændring af denne privatlivspolitik

8.1 Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, sker det på BetterNow’s hjemmesiden, hvor denne Persondatapolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.