FAQ

Her finder du svar på de typiske spørgsmål om indsamlinger.

Kom godt igang med crowdfunding

Hvad koster det at samle ind på BetterNow?

Det er gratis at bruge BetterNow. Du betaler dog betalingskortgebyrene som opækræves af Stripe. (Læs mere under udbetalinger og Stripe.)

Det er kun gratis fordi BetterNow også modtager frivillige bidrag fra bidragsyderne til din kampagne. Det er derfor at du vil se en opfordring fra BetterNow til alle bidragyder om at give et bidrag til platformen BetterNow.

Hvad sker der, hvis vi ikke når vores mål?

I får stadig udbetalt alle bidrag. Dette afhænger ikke af, om I når jeres mål eller ej. Ved oprettelse af jeres kampagne kan I indskrive et alternativt formål, hvis I ikke når jeres mål.

Hvis jeres formål kræver et minimumsbeløb for at kunne realiseres, kan I bruge dette til at fortælle jeres bidragsydere om, hvad pengene bruges til, hvis I ikke når målet.

Hvem kan samle ind på BetterNow?

Alle foreninger, virksomheder og organisationer kan samle ind på BetterNow. Vi kan desværre ikke hjælpe dig, hvis du er en privatperson. Du kan dog overveje at oprette dig som en skattefri forening i dette tilfælde. Derved undgår du også at blive personbeskattet af bidragene.

Du kan desuden ikke operere indenfor de områder, der nævnes her: https://stripe.com/en-gb-dk/restricted-businesses

Hvad kan vi samle ind til?

I kan indsamle til langt de fleste områder via BetterNow. Der kan dog ikke indsamles til formål i Cuba, Syrien, Iran, Nordkorea, Venezuela, Donetsk regionen, Luhansk regionen og Krim halvøen.

Derudover skal I overholde, hvad der står i sektion 9 af vores generelle vilkår.

Hvordan samler vi ind?

Vi har samlet en lang række artikler og hjælp i Crowdfunding Akademiet.

Hvor lang tid tager det at oprette en kampagneside?

Det tager få minutter at komme i gang, men en god kampagneside vil ofte tage en del længere, før I har en god tekst, billeder og video. Hvis I skal oprette en Stripe konto, så regn desuden med, at det tager 3-7 hverdage, før I kan modtage donationer.

Er der nogen tidsbegrænsninger på kampagner?

Nej. I kan lave kampagner, der varer 1 dag eller 2 år. Det er helt op til jer.

Administration af din kampagneside

Hvordan redigerer vi kampagnesiden?

Når I er logget ind, vil der være en ekstra lysegrøn menubar under Indsamlingsværktøjer.

Når I er på jeres kampagneside - eller under Indsamlingsværktøjer, vil der være en knap, som hedder: “rediger”. Tryk her for at redigere jeres side.

Hvordan deler vi vores kampagneside?

Gå til Indsamlingsværktøjer. Her er der direkte links til at dele jeres side via Facebook, Twitter og Linkedin samt email. I kan også kopiere linket til jeres side derfra og dele det på alle andre sociale medier.

Hvordan takker vi vores bidragsydere?

I kan takke jeres bidragsydere under Indsamlingsværktøjer, når I er logget ind på jeres kampagneside. Her kan I se alle bidragsydere og sortere i dem, der har fået et tak og dem, som ikke har.

Kan vi forlænge vores kampagne?

Ja. Det gør I ved at redigere jeres kampagneside. I kan ændre jeres slutdato til en anden dato længere ud i fremtiden.

Kan vi stoppe vores kampagne før tid?

Ja. Gå til Indsamlingsværktøjer. I øverste højre hjørne under “flere handlinger” vælg da “afslut kampagne”.
Hvis jeres kampagne har modtaget bidrag, vil disse stadig blive udbetalt, men man kan derefter ikke længere bidrage til jeres kampagne.

Hvordan sletter vi vores kampagneside?

Gå til Indsamlingsværktøjer. I øverste højre hjørne under “flere handlinger” vælg da “slet kampagne”. Hvis jeres kampagne har modtaget bidrag, vil disse stadig blive udbetalt, men kampagnen vil ikke længere være tilgængelig efter jeres slutdato.

Indsamlingtilladelser

Hvad er en indsamlingstilladelse?

En indsamlingstilladelse er lovkrav for alle, der samler ind offentligt i Danmark. Den udstedes typisk for op til et år ad gangen og I skal leve op til retningslinjer for god indsamlingsskik samt aflægge et regnskab efter afsluttet regnskab.

Skal vi ansøge om en indsamlingstilladelse?

Hvis I står som modtager af de indsamlede midler - så er det oftest et: “Ja”. Der er dog tre situationer, hvor I ikke skal:
  1. Jeres crowdfunding kampagne er at regne som en privat indsamling (læs mere under Private kampagner).
  2. I opretter jeres crowdfunding kampagne gennem en forening, som er medlem af et forbund, som BetterNow har en aftale med.
  3. I laver en indsamling (altså ikke en crowdfunding kampagne) på vegne af en anden, som har en indsamlingstilladelse.

Hvordan ansøger vi om en indsamlingstilladelse?

Indsamlingstilladelsen søges hos Indsamlingsnævnet som er en del af Civilstyrelsen. Ansøgningen kan enten foretage sonline med digital isgnatur eller ved at indsende en blanket. Selve ansøgnings processen er ganske simpel og ligetil
Langt de fleste vil skulle lave en §3 ansøgning. Kun hvis I repræsenterer en organisation, som er godkendt efter ligningsloven §8 vil I skulle lave en §4 ansøgning.

Vær opmærksom på, at I skal have en særskilt bankkonto til de indsamlede midler. Det koster 1.200 kr. at ansøge og det er værd at bemærke, at I skal indsende et regnskab til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter jeres indsamling er afsluttet. Hvis I har samlet mere end 50.000 kr. Ind, så skal jeres regnskab revideres.

I kan ikke ændre formål efter, at I har ansøgt; vær derfor ekstra opmærksom på, at I angiver det korrekte formål, der fuldt ud dækker, hvad de indsamlede midler vil blive brugt til.

Hvad med crowdfunding kampagner under forbund?

BetterNow samarbejder med en række forbund i Danmark. Hvis I repræsenterer et medlem af dette forbund, så kan I oprette en kampagne under disse forbund, uden at skulle have en indsamlingstilladelse.

Midlerne vil da blive udbetalt til forbundet og altså ikke direkte til jer. I vil derefter bede dem om en eventuel udbetaling til jeres medlemsforening. Forbundet kan vælge at afvise jeres kampagne, og hvert forbund kan have deres egne regler for, hvilke kampagner de vil godkende samt deres egen process for udbetaling af midler til jer. De kan stille krav om f.eks. dokumentation af, at projektet er igangsat.

Bidrag

Hvilke betalingsmidler kan der bruges, når man giver et bidrag?

Der kan doneres med betalingskort samt Apple Pay og Google Pay. Der kan desværre ikke bruges MobilePay, da Stripe (betalingsmotoren bag BetterNow) ikke understøtter dette.

Får jeg en kvittering på min donation?

Ja. Den sendes via email umiddelbart efter din donation. Kan du ikke finde emailen, så prøv at søge i din indboks efter “crowdfunding@betternow.org ” eller skriv til: crowdfunding@betternow.org for at få tilsendt den igen.

Kan min donation refunderes?

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på dit bidrag. Hvis du alligevel ønsker at fortryde din donation - eller der er sket en fejl, så kan du kontakte kampagneejeren, som kan tage stilling til dette og eventuelt lave en refundering.

Hvordan virker virksomhedsbidrag med logo?

Som virksomhed kan du give et bidrag og samtidig få vist dit logo på kampagnesiden. Det er kampagneejeren, som beslutter, hvad minimumsbeløbet er for, at du kan få vist dit logo.

Det koster dig som bidragsyder 20 kr. plus 1% af bidragsbeløbet at få vist dit logo (ex moms). Dette beløb lægges oveni dit bidrag, så kampagneejeren modtager det fulde bidrag.

Hvorfor beder BetterNow om bidrag?

Det er gratis at samle ind på BetterNow Crowdfunding. Det betyder at alle de mange foreninger, hjælpeorganisationer og andre som har brug for at samle ind til deres projekter kan få hele beløbet udbetalt.

Det er dog ikke gratis at drive en platform som BetterNow. Der er udgifter til IT, hosting, support og den løbende udvikling.

Derfor er vi afhængige af at du som bidragsyder også giver et bidrag til BetterNow. Dit bidrag er frivilligt og du bestemmer selv beløbet. Vi - og alle brugerne af BetterNow - er dig taknemmelig for dit bidrag.

Udbetalinger og Stripe

Skal vi have en konto hos Stripe for at samle ind via BetterNow?

Med mindre I samler ind gennem jeres forbund, så er svaret: “Ja”. Alle der modtager donationer skal have en konto hos Stripe. De vil stå for både at behandle kortbetalinger samt at udbetale midlerne direkte til jer eller jeres forbund.

Hvorfor beder Stripe os om ID dokumenter på vores bestyrelse?

Det er for at overholde anti-hvidvask- og terrorfinansieringsreguleringer. Der er stor opmærksomhed på, at en indsamlingskampagne ikke bruges til at hvidvaske kriminelles penge eller finansiere terrorister.

Derfor skal Stripe være sikker på, at menneskene bag en kampagne er reelle. De vil ligeledes tjekke om nogen af jer står på - eller er affilierede med, dem der står på internationale sanktionslister.

Hvornår udbetales bidragene?

Alle jeres donationer udbetales ved afslutningen af jeres kampagne, eller efter 90 dage, hvad end der kommer først. Stripe kan ikke holde midlerne i mere end 90 dage, derfor vil der ske flere udbetalinger på kampagner, der varer mere end 90 dage.

Hvad er Stripes gebyr?

1,4% + 1,8 kr. for alle europæiske kort, og 2,9% + 1,8 kr. for alle andre betalingskort. Dette følger Stripes generelle priser, som kan ses her: https://stripe.com/en-gb-dk/pricing

Skatteforhold

Kan jeg som bidragsyder få skattefradrag?

Hvis du giver et bidrag til en kampagne oprettet af en organisation, der er godkendt i forhold til ligningsloven §8, så kan din donation være berettiget til et skattefradrag. Hvis dette er tilfældet, vil der - når du giver et bidrag, - blive oplyst om dine muligheder for skattefradrag og du vil have muligheden for at oplyse dit CPR- eller CVR-nummer for at kunne få fradrag. Hvis du er en virksomhed og får dit logo vist, så er det uvist om du kan få fradrag for din donation, dette afhænger af Skat vurdering af hvorvidt du har modtaget en modydelse.

Det er organisationen, der står for at indberette dit fradrag til SKAT. Hverken dig selv eller BetterNow kan indberette fradrag for donationer.

Du kan højst fradrage 17.700 kr. i fradrag årligt på din forskudsopgørelse/årsopgørelse (2023). Læs mere om skattefradrag her.

Kan min virksomhed fradrage bidrag som en reklameudgift?

Nej. Selv når du som virksomhed får dit logo vist på en kampagneside, kan det ikke fradrages som en reklameudgift.

Dette skyldes at BetterNow ikke i øjeblikket understøtter opkrævning af moms på sponsorater til kampagner. Selv hvis BetterNow gjorde dette, vil I skulle kunne argumentere for at bidraget står i mål med reklameværdien af at få jeres logo vist.

Vil jeg som indehaver af en virksomhed blive udbyttebeskattet af et bidrag?

Højst sandsynligvis ikke, men det er en mulighed.

Hvis dit bidrag gives til en kampagne, hvor initiativtageren kan anses som værende almenvelgørende (uanset om de er godkendt i forhold til ligningsloven §8a) så kan I som virksomhed give bidrag, uden at du som indehaver bliver udbyttebeskattet.

Omvendt, hvis I yder et bidrag til en anden virksomhed eller et projekt, der ikke kan anses som almenvelgørende, så vil I kunne risikere at blive udbyttebeskattet. Se afgørelse fra Skat herom i denne sag: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1928297&lang=da

Skal vi betale skat af de modtagende bidrag?

Som virksomhed skal I betale skat af beløbet, som I samler ind. Det gør I ved at oplyse beløbet på egen forskudsopgørelse (felt 250).

Hvis I samler ind som en skattefri forening, hvor bidrag kan defineres som ikke-erhvervsmæssig aktivitet, er bidragene ikke skattepligtige.

Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234858 og her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234905

Vil du oprette en crowdfunding kampagne?

Opret kampagne